Norsk villakssenter

Lær om Atlanterhavslaksens verden
Lærdalselven har en rik tradisjon som en av de beste lakseelvene i Norge, og er kanskje den mest kjente internasjonalt. Nå kan du oppleve den rike historien og se laksen på nært hold.
Norsk Villakssenter ligger innerst i Sognefjorden på bredden av Lærdalselva, en av de mest kjente lakseelvene i Norge og Europa. Senteret gir de besøkende innsyn i livshistorien til Atlanterhavslaksen, forvaltingen av de ville laksestammene og tradisjonen rundt laksefisket. Allerede tidlig på 1800-tallet kom de første engelske lordene til Lærdal. Storfangst på opptil 25 kg har lokket forretningsfolk, film- og musikkstjerner og kongelige til Lærdal for å fiske laks.

Lakseobservatorium
Senteret har et enestående lakseobservatorium for villaks og sjø-ørret. Her kan du se storlaksen på nært hold.

Mer info finner du her »