Kulturvegen Strandavegen

Strandavegen er en vandring i gammel heltehistorie, vikinghistorie og kulturhistorie. Strandavegen går østover langs fjorden fra trappen på Leikanger Fjord Hotel til Leikanger Kirke.

Langs veien finner du:

  • Minneparken etter Norges første konge, Harald Hårfagre (850–932) (100 meter fra hotellet)
  • På Husabø gravplass er det utgravinger av over 1000 år gamle gravrøyser. Her er det flere fornminner både frå før Vikingtiden og frå Vikingtiden. (Ca. 500 meter fra hotellet)
  • Ved gravplassen står Baldersteinen, Norges høyeste bautastein (vel 8 meter)
    Leikanger Kyrkje er fra ca år 1250. Steinkirken er senare bygget om flere ganger
  • I prestehagen ved kirken er det flere eksotiske treer. (Ca 900 meter fra hotellet)

Du finner mer informasjon på informasjonsskiltene langs veieen og på:
www.systrondsogelag.no og www.leikanger.kommune.no