Kongebygd siden vikingtiden

Leikanger Kongens bygd

Leikanger har tradisjoner som kongebygd tilbake til Vikingtiden (ca. 800 etter Kristus). Kongene bodde på Leikanger når de reiste rundt i landet med hæren sin. På reisene samlet de inn skatt og holdt ved lag lojaliteten til de lokale småkongene.

Leikanger var kongebygd fordi den ligger strategisk til ved fjorden med fritt utsyn mot vest og øst og med stor produksjon av matvarer som kongen trengte til hæren sin.

Harald Hårfagre vokste opp på Leikanger

Norge var samlet til ett rike av kong Harald Hårfagre (850–932).
Harald vokste opp på Leikanger og her startet han arbeidet med å samle Norge til ett rike.

Leikanger med ca. 2200 innbyggerer var fra 1862 til 2019 administrativ hovedstad i Sogn og Fjordene fylke – i dag en del av Sogndal kommune i Vestland fylke.

Leikanger har et godt klima

Leikanger, storslått vendt mot solen og Sognefjorden i sør og med et godt klima, varm sommer og lang varm høst, har i mer enn 4500 år vært en god jordbruksbygd.

I dag blir det dyrket mest frukt og bær og avlet sau.

Sognefjorden er en av de lengste og dypaste fjordene i verden, – over 200 km lang og 1308 meter på det dypaste. Fjordlandskapet er skapt av isbreer som gravet ut fjorden under istidene for over ein million år siden.

Leikanger – et knutepunkt mellom fjord og land

Leikanger har gjennom alle år vært et knutepunkt mellom fjord og land. Der Leikanger Fjord Hotel står i dag, var det skysstasjon og gjestgiveri fra ca år 1650. Familien Lie overtok hotellet i 1920, og 3. generasjon Lie drev hotellet fram til 2020 hvor Unike Hoteller kjøpte hotellet og nå driver hotellet videre.